ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ/ECCLESIOLOGY
Εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ζωοποιοῦ καί Ἀδιαιρέτου Παναγίας Τριάδος,
Ἀνάρχου Πατρός, Συνανάρχου Υἱοῦ καί Πνεύματος Ἁγίου.


Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Μητροπολιτική Σύνοδος τοῦ Πατρώου Ἑορτολογίου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ συσκεφθεῖσα, τῆ Προτάσει τοῦ Ἁγίου Προέδρου Αὐτῆς, Μητροπολίτου Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΥ, δημοσιεύει τήν Ἐκκλησιολογία Αὐτῆς, πρός ἐνημέρωσιν τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Τοπικῶν Συνόδων καί Ἐκκλησιῶν καί τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος.


ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑἩ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, πιστεύει ἀπαρεγκλήτως εἰς τήν ΑΓΙΑΝ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ καθώς ἐπίσης καί ΤΑΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΩΣ ΑΥΤΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΠΗΔΑΛΙΩ.
Ἐπίσης, ΟΛΑΙΣ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΤΑΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΣΙΝ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΩΝ ΤΟΝ ΕΠΑΡΑΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ & ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΩΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ & ΤΟΥ ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟΥ ΩΣ ΤΟΥΤΟ ΕΘΕΣΠΙΣΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

Ἡμεῖς, ΠΑΡΑΜΕΝΟΜΕΝ ΠΙΣΤΟΙ μέ τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ & ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝ ΩΣ ΚΟΡΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΥ "ΤΗΝ, ΑΠΑΞ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ, ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑΝ ΠΙΣΤΙΝ",  διακηρύττοντες στεντορείᾳ τῇ φωνῇ ὅτι ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ  ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΙ, ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ  &  ΨΕΥΔΟΠΟΙΜΕΝΕΣ,

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΜΕ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.

ΔΕΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕΝ, ΔΕ, ΜΕ ΤΑ 
ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΑ,

ἔχοντες Κανονικῶς (κατά τόν Ἅγιον Θεόδωρον τόν Στουδίτην) ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ, συμφώνως μέ τόν ΛΑ΄ ΚΑΝΟΝΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΕ΄ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν εἰς τούς Πιστούς μας Κλῆρον καί Λαόν, τήν ΑΜΕΣΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ, τῶν Δημοσίᾳ ἐπ' Ἐκκλησίαις ΑΙΡΕΤΙΚΑ κηρυσσόντων, ΕΙΤΕ  ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΕΙΤΕ ΙΕΡΕΩΝ ΕΙΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΙΤΕ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΕΙΤΕ  ΓΕΡΟΝΤΩΝ.

Ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, γράφει εἰς τό Ἱερόν Πηδάλιον, ὅτι οἱ ἀποτειχιζόμενοι ἐκ τῶν κηρυσσόντων δημοσίᾳ αἵρεσιν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ καί πρίν ἀκόμα γίνη δημοσίᾳ κρίσις, ὄχι μόνον δέν καταδικάζονται, ἀλλά καί τιμῆς τῆς πρεπούσης, ὡς ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ εἶναι ἄξιοι, καθόσον δέν προεξένησαν σχίσμα εἰς τήν Ἐκκλησίαν (ΙΕΡΟΝ ΠΗΔΑΛΙΟΝ, ἔκδ. 1886, σελ. 292).

Ἡ Αἵρεσις εἶναι ἁμαρτία θανάσιμος καί ὁ ἀκολουθῶν αὐτήν εἶναι πνευματικά νεκρός -ΞΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ- ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΟΙ ΤΟ 1924 ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ.
Ἡ Αἵρεσις (βλ. "Ἅγιοι Κολυβάδες", ἀρ. φυλ. 7 σελ 3-4) συμφώνως μέ τήν σχετικήν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ (1867) ἀποβλέπει "ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ"!
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΟΙ, ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ, ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΙ,

ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΤΙΚΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΥΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ!

ΚΑΤ' ΑΚΡΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΔΕ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΚΑΙΤΟΙ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΝ:
ΔΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ.
ΔΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΙΒΕΛΛΟΥ καί
ΔΙΑ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ.

Καί πάλιν λέγομεν, ἰδίως εἰς τήν ἐποχήν ποῦ ζῶμεν, ΚΑΤ᾽ ΑΚΡΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ.
Ἐπίσης, ἐπιτρέπομεν ἄχρι καιροῦ τήν Πνευματικήν Ἐξυπηρέτησιν αὐτῶν, ἤτοι τόν Ἐκκλησιασμόν καί τήν Ἱεράν Ἐξομολόγησιν ὡς ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ, οὐχί ὅμως τήν μετάδοσιν τῆς Θείας Κοινωνίας, ΑΧΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΜΑΝΔΡΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

In the name of the Holy and Life-giving and Consubstantial and Indivisible Holy Trinity,
Anarchos Father, Synanarchos Son and Holy Spirit.

The Holy and Sacred Metropolitan Synod of the  Patristic Calendar of the GOC Church Hellas, acting in Holy Spirit , upon the recommendation of His Beatitude its' President, Metropolitan Avlonos & Viotia messr. ANGELOS, publishes its' Ecclesiology, for information of the Holy Local Orthodox Councils and Synods and of Christians crew.

ΕCCLESIOLOGY


The Holy and Sacred Metropolitan Synod of  Patristic Calendar of the GOC Church Hellas, in full conscious, and ostensible act, belongs to the Genuine Eastern Orthodox Church (the Old Calendar Orthodoxy).
Our Holy Synod, accepts, implements and preaches purely, only whatever was inheritated to the One, Holy, Catholic and Apostolic Church by the Holy Apostles, and the God-bearing Fathers, through the Holy Ecumenical and the Local Councils, as they included in the "Sacred Pedalion" (the "Steering Wheel of the Church").
WE ALSO BELIEVE IN WHAT WAS DECIDED IN ALL OF THE PANORTHODOX SYNODS, THUS CONDEMNING THE CURSED ECUMENISM AND THE NEW CALENDAR WHICH WAS INVENTED BY THE POPES TO SUBSTITUDE THE GENUINE OLD JULIAN CALENDAR, WHICH JULIAN CALENDAR WAS APPROVED BY THE FIRST ECUMENICAL COUNCIL OF NICAEA. (Hence declare, that no other "Doctrine" or other "Confession", is entitled to be called  "Church", even if distorts "by little" the Holy Scriptures and the Holy Traditions). 

We remain FAITHFUL AND DEDICATED, by the Grace of the Holy Trinity, TO THE ONE TRADITION OF THE GOD-BEARING FATHERS AND HAVE AND HOLD AND PRESERVE THE "ONCE DELIVERED TO THE SAINTS" FAITH.
WE PREACH OUT LOUD THAT THE HETERODOX ECUMENISTS, NEW CALENDARISTS, FALSE AND WOLF-LIKE PASTORS,

DON'T HAVE OR BELIEVE IN THE SAME FAITH 
LIKE WE, THE GENUINE ORTHODOX, DO.

WE DON'T COMMUNICATE WITH THE "ALTARS" THEY HAVE IN THEIR "CLUBS" (AND NO CHURCHES)

BECAUSE, ACCORDING TO ST. THEODOR THE STOUDITES, WE HAVE ABANDONED THEM CANONICALY, ACCORDING TO THE 31st APOSTOLIC AND THE 15th OF THE FIRST-SECOND ECUMENICAL COUNCIL'S, CANONS, saying that IT IS OBLIGATORY FOR THE CLERGY AS WELL AS THE LAY PEOPLE, TO CUT OFF THE CO-MEMORATION AND THE COMMUNION OF THOSE (BISHOPS, PRIESTS, CONFESSORS, ELDERS) WHO PREACHES HERETIC DOCTRINES.

St Nicodemus the Athonite (the Author of the Sacred Pedalion) says inside Pedalion, that the ones who abandon those that preach Heresis (these are the Ecumenists) even BEFORE A VERDICT IS MADE, not only they shouldn't be condemned, but on the contrary, they must by HONORED, for they didn't make a Schism but they kept the Faith alive (Sacred Pedalion, publ. 1886, p.292).

Heresis, is a Deadly Sin and he who follows the Heresis (and the Heretics) is already dead, HE HAS NO RELATION WITH GOD, HE IS BOND TO THE DEVIL, HE IS AN ENEMY OF GOD.
THE ONES WHO FOLLOW THE NEW-CALENDAR SCHISM IN 1924, ARE SCHISMATICS AND FURTHER MORE HERETICS.

Heresis, according to St. Ignatios Brianchaninov (1867) is AN ATTEMPT TO CANCEL-OFF THE ENERGY OF HOLY SPIRIT!

THUS, THOSE WHO FOLLOW OR COMMUNICATE WITH THE ECUMENISTS NEW CALENDARISTS, 
CANNOT HAVE THE SANCTIFYING GRACE OF HOLY SPIRIT
SO THEIR SACRAMENTS 
ARE NOT VALID.

Only by applying full Economy, we accept the new calendarists wishing to join our Holy Synod and the Genuine Orthodoxy by:

  • SPECIAL CEREMONY
  • WRITTEN CONDEMNATION (LIBELLOS) OF THE ECUMENISM AND THE NEW CALENDAR
  • HOLY CHRISMATION


accepting (only by Economy) their Baptism.
(After that, for a period of time we allow them Confessing and watching the Divine Liturgy (as Katechumens) giving them Holy Communion only after they fully become members of the Genuine Church of Christ).

These, to the glory of the true God and triumph of our immaculate Faith, Amen!

The Holy Synod