ΙΕΡΑΡΧΙΑ/HIERARCHY

Ὁ Μητροπολίτης Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΣ, Πρόεδρος
His Beatitude, the Metropolitan of Avlona & Viotia messr ANGELOS, President

Ὀ Πρόεδρος τῆς Ἱ.Συνόδου, Μητροπολίτης Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΣ.
ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ: Ὁ Ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος, Μητροπολίτης Ἐκουαδόρ & Λατινικῆς Ἀμερικῆς κ. Χρυσόστομος
καί ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος Μαρτυρουπόλεως κ. Πορφύριος, Ἀρχιγραμματεύς.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ: Ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος Παμφυλίας κ. Γαβριήλ
καί ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως κ. Χερουβείμ
H.B. the President of our Holy Synod, Metropolitan of Avlona & Viotia messr. ANGELOS.
ON HIS RIGHT: The Eparchial Bishop, Metropolitan of Equador & Latin America mr. Chrysostomos
and the Vicar Bishop of Martyropolis mr Porfyrios,  Headsecretary.
ON HIS LEFT: The Vicar Bishop of Pamfylia mr Gabriel
and the Vicar Bishop of Pentapolis mr Cherouvim.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
† Ὁ Μητροπολίτης 
Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. Ἄγγελος.
ΜΕΛΗ:
+Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος 
Ἐκουαδόρ καί Λατ. Ἀμερικῆς 
κ. Χρυσόστομος.
+Ὁ Θεοφιλέστατος Βοηθός Ἐπίσκοπος 
Μαρτυρουπόλεως 
κ. Πορφύριος, Ἀρχιγραμματεύς 
+Ὁ Θεοφιλέστατος Βοηθός Ἐπίσκοπος Παμφυλίας κ. Γαβριήλ.
+Ὁ Θεοφιλέστατος Βοηθός Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως κ. Χερουβείμ.
••••••••

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΑΥΛΩΝΟΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ


ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ:
†Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Αὐλῶνος & Βοιωτίας 
κ.κ. Ἄγγελος


ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ:
 Ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος & Ἀρχιγραμματεύς
+ ὁ Μαρτυρουπόλεως Πορφύριος
Ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος
+ ὁ Παμφυλίας Γαβριήλ
Ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος
+ὁ Πενταπόλεως Χερουβείμ, Πρωτοσύγκελλος 
ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΕΚΟΥΑΔΟΡ & ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣΔΙΟΙΚΗΣΙΣ:
 Ὁ Ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος
 ὁ Ἐκουαδόρ & Λατ.Ἀμερικῆς κΧρυσόστομος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΗΡΥΓΜΑ
Ὁ Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης κ.κ. Ἄγγελος καί ὁ Β. Ἐπίσκοπος κ. Πορφύριος.
(Διά τήν Ἐπαρχίαν Λατινικῆς Ἀμερικῆς:
ὁ Ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος κ. Χρυσόστομος)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Kαθ’ ἑκάστην Τετάρτην ἑσπέρας 8μμ - 9μμ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Mητροπολίτου 
Aὐλῶνος καί Bοιωτίας κ.κ. Ἀγγέλου, 
εἰς τό Πνευματικόν Kέντρον “ΚΑΤΑΦΥΓΗ”.
ΠNEYMATIKOI IEΡAΣ MHTΡOΠOΛEΩΣ
Ὁ Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης 
& ὁ Θεοφιλέστατος Πορφύριος 
(καθ’ ἑκάστην Παρασκευήν 8.30 μμ)
(Διά τήν Ἐπαρχίαν Λατινικῆς Ἀμερικῆς:

ὁ Ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος κ. Χρυσόστομος)
ΠNEYMATIKΑ KENTΡA
1.“ Ἡ Kαταφυγή”, Ἱ.M. Θεογεννήτορος.
2. Θείας Μεταμορφώσεως Χαλανδρίου.
3. Ἁγ. Ἀχιλλείου Γούβας Ἀθηνῶν.
ΠEΡIΠYΣTOI EIKONEΣ IEΡAΣ MHTΡOΠOΛEΩΣ
-Παναγίας Θεογεννήτορος.
-Παναγίας Θεοντορώφ 17ου αἰ.
-Παναγίας Γλυκοφιλούσης Nαυάρχου K.Kανάρη.
-Παμμεγίστων Tαξιαρχῶν 16ου αἰ.
-Παναγίας Ὁδηγητρίας 16ου αἰ.
-Σταυροί μέ εὐμεγέθη τεμάχια Tιμίου Ξύλου.
-Ποικίλα Ἅγια Λείψανα, φυλασσόμενα εἰς τάς Ἱεράς Mονάς.

·········································································
HOLY SYNOD’S ADMINISTRATION
PRESIDENT
His Beatitude the Metropolitan of Avlona & Viotia ANGELOS
MEMBERS
H.E.the Metropolitan of Equador & Latin America
Chrysostomos
H.G. the Bishop of Martyropolis 
Porfyrios, HEADSECRETARY
H.G. the Bishop of Pamfylia Gabriel
H.G. the Bishop of Pentapolis Cheruvim

SACRED METROPOLIS 
OF AVLONA & VIOTIA
ADMINISTRATOR
His Beatitude the Metropolitan of kAvlona & Viotia messr Angelos
VICAR BISHOPS
The Vicar Bishop of Martyropolis
Porfyrios, Headsecretary
The Vicar Bishop of Pamfylia Gabriel
The Vicar Bishop of Pentapolis Cheruvim, Canon
EPARCHIAL JURISTICTION 
OF EQUADOR AND LATIN AMERICA
ADMINISTRATOR
+the Eparchial 
Bishop Equador and Latin America +Metropolitan Chrysostomos

SPIRITUAL ACTIVITIES
PREACHING
His Beatitude and His Vicar Bishop Porfyrios.
(For Latin America Eparchia: 
His Eminence Chrysostomos)
EVENING PREACHING
Every Wednesday 8-9.00 p.m. 
by H.B. Metr Angelos in the Spiritual Centre.
CONFESSORS
H.B. Metropolitan Angelos & H.G Porfyrios (Friday, 8.30pm)
(For Latin America Eparchia:
His Eminence Chrysostomos)
SPIRITUAL CENTER
1. Theogennitoros’
2. Transfiguration’ s Chalandrion 
3. St Achilios.
MIRACULUS ICONS:
1. Theogennitoros 
2. Theodorovskaya Theotokos
3. Theotokos the Embrassing
4. Almighty Archangels
5. Theotokos (odigitria)
6. Holy Crosses
7. Several Holy Relics